DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U povodu Međunarodnog dana prava djeteta, ombudsman za djecu danas je posjetila Roditeljsku kuću u Banjaluci i sa predstavnicima ove ustanove razgovarala o brojnim pitanjima ostvarivanja prava ove djece i njihove zaštite.

Ova djeca vode borbu sa bolešću, dugotrajnim liječenjem, stalnim kontrolama, teškim terapijama. I zaista im je potrebna briga svih.

Roditeljska kuća je važna podrška i djeci i njihovim roditeljima, jer djeca sada manje vremena provode u bolnici, a vrijeme kada ne primaju terapiju provode sa svojim roditeljima koji, pored svih drugih briga, sada ne moraju brinuti i za smještaj za vrijeme liječenja djece.

Da bi kuća bila dom, Institucija im je ponudila saradnju, sami će predložiti koji vid saradnje im može biti podrška. Prvo pitanje koje je postavljeno je pravo na obrazovanje ove djece, ali i sve druge djece koja zbog bolesti duži period izostaju sa nastave.

Pravo na osnovno obrazovanje je obavezno i isto za ovu kategoriju djece mora biti omogućeno u skladu sa njihovim mogućnostima, a ne mogućnostima škole i to se novim zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju koji je u proceduri mora jasno definisati.