DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U nastavku aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi" danas je predstavnica Ombudsmana za djecu, kancelarija u Foči posjetila OŠ „Veselin Masleša" u Foči.

U razgovoru sa upravom škole saznali smo da se nastava u svim odjeljenjima odvija po redovnom planu i programu, u uslovima optimalnim za odvijanje nastavnog procesa. Učenici škole tradicionalno se ističu na školskim takmičenjima iz matematike, fizike, biologije i osvajaju neka od prvih mjesta. Inkluzivna nastava odvija se u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju.

Radionica na temu „Da li znamo šta je nasilje?" održana je u jednom odjeljenju VII razreda. Učenici su upoznati sa osnovnim odredbama UN Konvencije o pravima djeteta, koja je nastala kao izraz potrebe da se djeci obezbijedi posebna zaštita i briga u društvu.

U razgovoru sa učenicima primijetili smo da dosta znaju o svojim pravima u obrazovanju, na šta su oni bili  ponosni, ali nisu imali saznanja o Protokolu o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja među djecom i mladima u obrazovnom sistemu i Protokolu o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece, pa su dobili osnovne informacije o odredbama i ciljevima ovih protokola.

O svim vrstama nasilja nad djecom učenici su vrlo otvoreno razgovarali, smatraju da je važno govoriti o ovoj temi, da bi se lakše prepoznale žrtve nasilja i da bi im se pružila potrebnu pomoć, a počinioci prijavili nadležnim institucijama. Kažu da je verbalno nasilje prisutno među vršnjacima, ali se toleriše, pa je postalo ustaljeni način komunikacije među mladima, jer se često ne prepoznaje kao nasilje. Nasilje putem interneta i mobilnih telefona je, možda, i najopasnije jer djeca nisu dovoljno svjesna opasnosti i rizika koja im prijete u virtuelnoj komunikaciji.