DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Banjalučka Osnovna škola „Vuk Karadžić" je jedna od velikih gradskih škola u kojoj se godinama obrazuju i vaspitaju djeca iz naselja Borik. U upravi škole razgovaralo se o saradnji s roditeljima, radu Savjeta roditelja, Savjeta učenika, te o temama koje su sastavni dio funkcionisanja svake škole.

Kako je radionica predviđena za Savjet učenika o temi „Da li znamo šta je nasilje?", predstavnica Institucije, najprije je provjerila da li su u svojim odjeljenjima učenici sa razrednicima razgovarali o nasilju. Spremno su odgovorili da su razgovarali o ovoj temi ne samo sa razrednicima, nego i na časovima demokratije, a imali su i vršnjačku edukaciju.

Stečena znanja poslužila su kao osnova za dalji razgovor i utvrđivanje šta su to karakteristike svakog nasilja. Učenici su vrlo spremno učestvovali u diskusiji i na primjerima uočavali kako svako nasilje ima za cilj da žrtvu povrijedi i nanese joj štetu. Posebno su istakli da znakovi fizičkog nasilja brzo prođu, ali da ostaju psihičke posljedice i da se djeca, žrtve nasilja ne druže s drugom djecom, nesigurna su i stidljiva ili čak i sama nasilna. Na kraju radionice rekli su da bi nasilje prijavili roditeljima, nastavnicima i policiji, ali da ima i djece koja zbog stida ne bi nikada prijavila nasilje.