DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Posjetom Osnovnoj školi „Đura Jakšić" u mjestu Podnovlje, nastavljene su aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi".

U razgovoru predstavnika Ombudsmana za djecu iz kancelarije Doboj sa direktorom škole, saznali smo da centralnu školu u Podnovlju i područnu školu u mjestu Majevac, pohađa oko 300 učenika. Savjet učenika i Savjet roditelja su vrlo aktivni, a rezultat je dobra saradnjа roditelja i škole.

Radionica na temu „Da li znamo šta je nasilje?" održana је sa učenicima prvog odjeljenja osmog razreda. Učenici su se odmah pohvalili da su na časovima odjeljenjske nastave razgovarali o temi nasilja. U razgovoru smo zajednički odredili pojam, obilježja i vrste nasilja. Istakli su da žive u maloj sredini, da se međusobno dobro poznaju te da zbog toga u njihovoj sredini ima manje slučajeva nasilja. Uočeno nasilje prvo bi prijavili roditeljima a potom nastavnicima u školi.