DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Predstavnik Ombudsmana za djecu RS, iz kancelarije u Doboju posjetio je Gimnaziju „Filip Višnjić" u Bijeljini.

U razgovoru sa direktoricom škole i njenim pomoćnikom saznali smo da Gimnaziju pohađa 873 učenika, raspoređena u 33 odjeljenja u tri smjera, te da je uškoli zaposleno 59 profesora. Istakli su uspjehe svojih učenika u nastavnim, ali i vannastavnim aktivnostima. Učenici su, saznali smo, kroz rad Savjeta učenika i odjeljenske zajednice upoznati sa sadržajem Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece i da je isti u primjeni. Zadovoljni su sa saradnjom sa organima i predstavnicima lokalne zajedinice.

U školi su održane dvije radionice na temu „Da li znamo šta je nasilje?" i to sa  učenicima prvog odjeljenja trećeg razreda, i sa učenicima trećeg odjeljenja prvog razreda. Pored upoznavanja sa nadležnostima i radom Institucije, u uvodnom dijelu radionica razgovaralo se o UN Konvenciji o pravima djeteta.

O nasilju se razgovaralo otvoreno, definisan je pojam i oblici nasilja, a razgovaralo se i o prevenciji i zaštiti od nasilja. Smatraju da u njihovom okruženju verbalnog nasilja ima najviše. U vezi sa prijavljivanjem uočenog nasilja pokazali su određeni stepen nepovjerenja u efikasnost institucija u borbi protiv ove pojave, obrazlažući takav stav mišljenjem da nasilnici rijetko bivaju primjereno sankcionisani.