DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Predstavnica Ombudsmana za djecu RS, kancelarija u Foči danas je posjetila OŠ „Petar Petrović Njegoš" Kasindo u Istočnoj Ilidži.

U razgovoru sa direktoricom škole saznali smo da ovu vaspitno-obrazovnu ustanovu pohađa 740 učenika, a broj upisane djece ove godine je nešto veći u odnosu na prethodnu školsku godinu. Nedostaje im sportska sala i školsko igralište, pa se časovi fizičkog vaspitanja odvijaju u holu škole, ali se nadaju da će u narednim godinama, uz razumijevanje i podršku resornog ministarstva i ovaj problem prevazići. Primjetno je da je briga o djeci na prvom mjestu, o čemu govori higijena na zavidnom nivou, holovi škole puni cvijeća, zidovi ukrašeni učeničkim radovima, što sve doprinosi prijatnosti ambijenta u kojem borave i uče učenici i osoblje škole.

Radionica „Da li znamo šta je nasilje?" održana je u jednom odjeljenju VIII razreda. Učenici su upoznati sa načinom rada institucije Ombudsmana za djecu, razgovaralo se o UN Konvenciji i pravima djece, ali i o njihovim obavezama i odgovornosti.

U razgovoru o nasilju zajednički je definisan pojam nasilja, i njegovi oblici. Svoju sredinu ne prepoznaju kao okruženje gdje je nasilje nad djecom izraženo, mada, smatraju da je verbalno nasilje sve prisutnije među mladima, ali mu se ne pridaje značaj. O eventualnim slučajevima nasilja razgovarali bi sa svojim roditeljima i nastavnicima u školi. S odredbama Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece nisu imali priliku da se upoznaju, ali su na pojedinim časovima odjeljenske zajednice razgovarali o nasilju nad djecom.

Ovakav način sticanja novih znanja smatraju izuzetno korisnim, jer su opušteni i podstaknuti da slobodno izražavaju svoje mišljenje.