DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Posjeta predstavnika Institucije  CSŠ „Ivo Andrić" u Prnjavoru, imala je za cilj razgovor sa upravom škole i realizaciju radionice „Da li znamo šta je nasilje?". Iz razgovora sa stručnom službom saznali smo da školu pohađaju 834 učenika koja se obrazuju u 4 struke. Nažalost, broj djece opada, a interesovanje za struke koje nude praktična znanja-zanati sve je manji. Škola ima veoma dobru saradnju sa Centrom za socijalni rad, policijom i lokanom zajednicom, a svaka sumnja ili saznanje o nasilju nad djetetom prati se i postupa po Protokolu.

Članovi Savjeta učenika su tokom radionice pokazali interesovanje za nadležnosti Institucije, a posebno za rad mladih savjetnika. S obzirom da su i sami aktivni u svojoj školi, iznosili su svoja iskustva vezano za rad Savjeta učenika, pojedinačne primjere i postavljali pitanja. Tako su saznali i kakve su mogućnosti jačanja Savjeta učenika. Teme vezano za prepoznavanje i prevenciju nasilja su im dobro poznate, a zaključili su da se u svojoj školi i gradu osjećaju sigurno.

Atmosfera tokom radionice pokazala je da su ovi srednjoškolci otvoreni za svaku vrstu razgovora, da ne bježe od postavljanja pitanja i traženja odgovora, kao i na to da žele da se dodatno edukuju kroz saradnju sa svima koji im mogu ponuditi sticanje novih znanja i vještina.