DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Posjetom predstavnika Ombudsmana za djecu RS, iz kancelarije u Doboju Osnovnoj školi „Petar Kočić" u Ugljeviku, nastavljene su  aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi".

Na radionici „Da li znamo šta je nasilje?" učenici trećeg odjeljenja devetog razreda su prijatno iznenadili poznavanjem nadležnosti i rada Institucije ombudsmana za djecu, i spremnošću da otvoreno razgovaraju o pojavi nasilja i svojim iskustvima u vezi sa njim. Poznat im je pojam nasilja, njegove vrste, a najviše se govorilo o vršnjačkom nasilju. Smatraju da u njihovoj sredini vršnjačkog nasilja ima, ali ne mnogo, te da se najčešće radi o nesporazumima ili šali. Istakli su da im se rad na radionicama dopada i da bi željeli da se ponovo organizuju na ovu ili slične teme.

U razgovoru sa pedagogicom škole saznali smo da pored centralne, škola u svom sastavu ima još pet područnih škola, sa ukupno 698 učenika. Nažalost i ova škola se susreće sa poznatim problemom sve manjeg broja djece. U posljednjih nekoliko godina broj upisane djece se stalno smanjivao, ali je ove godine taj negativni trend zaustavljen, pa se u prvi razred upisalo osam učenika više nego prošle godine. Saznali smo da su đaci u ovoj školi aktivni u raznim sekcijama, te da su u toku pripreme za takmičenje na temu „Upoznajmo nacionalne manjine u BiH!". Ovo takmičenje se organizuje svake godine između 18 osnovnih škola iz Bijeljine, Lopara i Ugljevika.