DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Predstavnica Institucije danas je posjetila Gimnaziju „Jovan Dučić" u Trebinju. U razgovoru sa upravom škole saznali smo da ovu vaspitno obrazovnu ustanovu pohađa 380 učenika, od kojih je 96 upisano u školskoj 2016/2017. godini.

Učenici su aktivni u vannastavnim aktivnostima i uspješno učestvuju na takmičenjima, a posebno su ponosni na nagrade iz matematike, fizike, engleskog i francuskog jezika, koje su osvajali na republičkom i državnom nivou. Imaju poteškoće u odvijanju nastave fizičkog vaspitanja, ali zahvaljujući razumijevanju Srednje stručne škole, koja se nalazi u istoj zgradi, ovi časovi se nesmetano održavaju u njihovoj fiskulturnoj sali.

Radionica „Da li znamo šta je nasilje?" održana je sa učenicima III4 odjeljenja. Protekla je u veseloj atmosferi, otvorenom razgovoru, u kome su učenici pokazali da poznaju svoja prava, ali i obaveze i odgovornosti, da znaju prepoznati pojedine oblike nasilja, a kako kažu, verbalno nasilje je prisutno i u njihovoj sredini, ali mu se ne pridaje veliki značaj.

Ovakave radionice smatraju korisnim i voljeli bi da se češće organizuju u njihovoj školi.