DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

U organizaciji  Centra za pružanje podrške zlostavljanoj i zanemarenoj djeci, koji već godinu dana funkcioniše u sastavu JZU Univerzitetska bolnica Foča, Centar za majku i dijete, u Foči je održan okrugli sto „Pravo djeteta na podršku i pomoć", na kome su se prisutni upoznali sa dosadašnjim radom Centra, te aktivnostima u pružanju podrške djeci žrtvama nasilja.

U radu okruglog stola učestvovali su predstavnici centara za socijalni rad opština Bileća, Trebinje, Kalinovik, Foča, Rudo, Čajniče, Rogatica i Višegrad, MUP RS, CJB Trebinje i Foča, kao i predstavnica Ombudsmana za djecu RS iz kancelarije u Foči.

Predstavnici Centra prof. dr Dejan Bokonjić i mr sci Aleksandra Salamadić, upoznali su prisutne sa činjenicom da su u dosadašnjem radu izrazili sumnju da su 36-oro djece, koja su se zbog različitih simptoma obratili za pomoć ovoj ustanovi po raznim osnovama, potencijalne žrtve nasilja, o čemu su obavijestili nadležne institucije u cilju provjere, otkrivanja počinilaca, te pružanje dalje podrške djeci.

Učesnici okruglog stola su podsjetili da ih Protokol o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece obavezuje na stalnu saradnju i multidisciplinarni pristup u zaštiti djeteta, kako u dijelu prevencije, tako i intervencije.