DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Osnovna škola „Petar Kočić" u Sjenini Rijeci danas je bila domaćin, predstavniku Ombudsmana za djecu RS, iz kancelarije u Doboju.

Rukovodstvo škole je istaklo da je škola u Sjenini Rijeci centralna i da u njenom sastavu rade još četiri područne škole, u mjestima Paležnica Gornja, Paležnica Donja, Sjenina i Zelinja, te da centralnu i pdručne škole pohađa ukupno 212 učenika, ali da se taj broj iz godine u godinu smanjuje. Djeca su u školi aktivna u raznim sekcijama, prednjače u sekcijama sportskog i kulturno zabavnog karaktera, a svoje znanje i vještine pokazuju na raznim takmičenjima i priredbama.

Na radionici na temu „Da li znamo šta je nasilje?", učenici su se upoznali sa organizacijom i nadležnostima institucije Ombudsmana za djecu, pohvalili su se poznavanjem dječijih prava, a na temu nasilja su istakli da da žive u maloj sredini u kojoj se svi međusobno poznaju, te da tu nasilja i nema.