DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

U nastavku aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi" predstavnica institucije danas je posjetila SŠC „Petar Petrović Njegoš" u Čajniču i sa učenicima prvog odjeljenja trećeg razreda Gimnazije i Savjetom učenika održala radionicu „Da li znamo šta je nasilje?".

Učenicima je predstavljena institucija Ombudmana za djecu, nadležnosti, način rada i kako se obratiti ombudsmanu za djecu u slučaju povrede dječijih prava, kao i dosadašnje aktivnosti Institucije. Upoznati su sa značajem i  osnovnim odredbama UN Konvencije o pravima djeteta, a predstavljen  im je i Protokol o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece.

Radionica „Da li znamo šta je nasilje?" protekla je u interaktivnom razgovoru, u kome su učenici uspješno definisali sam pojam nasilja nad djecom i prepoznali pojedine oblike nasilja, jer su već kako kažu, na časovima odjeljenske zajednice razgovarali o vršnjačkom nasilju i nasilju putem interneta. Svoju sredinu procjenjuju kao nenasilnu, mada je, smatraju, psihičko nasilje najteže prepoznati.

U razgovoru sa direktorom škole i školskim pedagogom saznali smo da osim Gimnazije-opšti smjer škola obrazuje učenike i za strukovna zanimanja: ekonomija, pravo, trgovina, šumarstvo i obrada drveta, a vrlo su aktivni u vannastavnim aktivnostima, kao i da na brojnim sportskim takmičenjima osvajaju nagrade.