DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka u Banjoj Luci i Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu organizovali su okrugli sto „Obim i struktura maloljetničkog prestupništva: Rezultati ISRD 3 studije" na kojem je predstavljena Studija o samoprijavljivanju delinkvencije. Ovo je trenutno najaktuelnije istraživanje koje se odnosi na izučavanje stvarnog i tamnog obima i strukture preddelinkventnog i delinkventnog ponašanja maloljetnika.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici institucija i škola koje su učestvovale u istraživanju tokom kojeg je anketirano 3 000 učenika završnih razreda osnovnih škola u cijeloj BiH.

Ombudsman za djecu Nada Grahovac učestvovala je u radu okruglug stola i iznijela iskustva Institucije vezano za rad na prevenciji, prepoznavanju i postupanju u slučajevima rizičnih ponašanja maloljetnika.