DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Predstavnik Ombudsmana za djecu RS iz kancelarije u Doboju posjetio je Osnovnu školu  „Sveti Sava" u Bijeljini. U razgovoru sa pedagogom, psihologom i pomoćnikom direktora saznali smo da škola ima dugu tradiciju - osnovana je davne 1839. godine. Ove godine je na školskoj zgradi obnovljena stolarija, uređene su školske prostorije i dvorište, čime su stvoreni uslovi  da se svi koji posjete ili borave u školi prijatno osjećaju.

Organizovana je kao centralna škola sa jednim područnim odjeljenjem u Batkoviću, sa ukupno 11266 učenika. Nastava je organizovana u smjenama, a učenici su aktivni u brojnim školskim sekcijama.

Na održanoj radionici na temu „Da li znamo šta je nasilje?", učenike smo upoznali sa organizacijom i nadležnostima institucije Ombudsmana za djecu. Da se sa djecom ove škole ozbiljno radi vidjelo se i po njihovom poznavanju dječijih prava i Konvencije o pravima djeteta. Poznaju pojam i vrste nasilja i trude se, kako kažu, da ga u njihovoj školi ima što manje.