DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

U organizaciji IN fondacije - Fondacije za unapređenje socijalne inkluzije mladih u BiH, u Sarajevu je danas održan javni stručni skup „Porodična grupna konferencija- savremeni model podrške porodici u riziku u BiH".

U radu stručnog skupa, koji otvorila zamjenica ambasadora Kraljevine Holandije u BiH, učestvovali su stručnjaci iz ove oblasti iz Holandije, predstavnici ministarstava, lokalne vlasti, centara za socijalni rad i nevladinog sektora, kako bi se razmotrile mogućnosti za integraciju ovog inovativnog modela u sistem dječije i socijalne zaštite. Stručnjaci  iz oblasti dječije zaštite iz Holandije predstavili su mogućnosti ovog modela u radu sa djecom i porodicama u riziku.

Učesnici su se usaglasili da Porodična grupna konferencija predstavlja savremeni model podrške porodici u riziku u BiH, te su usvojili određene zaključke u vezi sa mogućnošću primjene ovog modela u BiH koji će se prezentovati javnosti.