DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Registar počinilaca krivičnih djela seksualnog zlostavljanja djece je i potreba i obaveza. Registar je samo jedna od mjera koja može doprinijeti boljoj zaštiti djece od lica koja su već počinila ova krivična djela.

Cilj registra je da se počinioci ovih djela drže pod nadzorom, da se spriječe u ponavljanju ovih djela da se zakonom onemoguće da rade sa djecom po bilo kojem osnovu i da se približavaju objektima u kojima borave djeca.

Ključno je da zakon definiše koje su to posebne obaveze i ograničenja za ova lica, ko vrši nadzor nad njima, koje su sankcije za nepoštovanje obaveza i ograničenja i kome je i pod kojim uslovima registar dostupan. Bez tih podataka imaćemo samo evidenciju počinilaca, a to imamo i sada, a evidencija sama po sebi neće doprinijeti boljoj zaštiti djece u ovoj oblasti.

Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva porodice, omladine i sporta, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstva prosvjete i kulture, Gender centra, osnovnih i srednjih škola i nevladinih organizacija, te stručnjaci iz ove oblasti, dok je prisustvo predstavnika Ministarstva pravde izostalo.

Zajednička je ocjena svih učesnika da je registar i potreba i obaveza i da u izradi zakona o njegovom uspostavljanju moraju biti uključeni stručnjaci različitih profila.