DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Iako je u zadnjih nekoliko godina prisutno sve više osjetljivosti za djecu s poteškoćama u razvoju, nažalost za ostvarivanje njihovih prava u različitim oblastima još uvijek nedostaju sistemska rješenja, među kojima i podrška ovoj kategoriji djece u nastavi.

Ombudsmanu za djecu Republike Srpske roditelji, nevladine organizacije, vaspitno-obrazovne ustanove, te mediji svakodnevno ukazuju na probleme sa kojima se suočavaju djeca sa smetnajma u razvoju. Stoga je ombudsman za djecu sa saradnicima posjetila jedan od dnevnih centara u Banjaluci, dnevni centar „Moja luka", gdje su razgovarali sa osobljem o problemima sa kojima se svakodnevno suoačavaju, a koji  po njihovoj ocjeni trebaju sistemska rješenja.