DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Na poziv OŠ „Veselin Masleša" danas je predstavnica kancelarije Ombudsmana za djecu u Foči posjetila ovu vaspitno-obrazovnu instituciju.

Povod je  „Dječija nedjelja", koja se ove godine obilježava pod sloganom „Porodica na prvom mjestu". Družili smo se sa učenicima od drugih do petih razreda, i u jednoj veseloj atmosferi podsjetili odrasle na obavezu da se posvete djeci i da im obezbijede odrastanje u zdravoj porodici. Iako su djeca učenici nižih razreda, o svojim pravima već dosta znaju, a posebno raduje činjenica da porodicu prepoznaju kao sredinu, u kojoj imaju ljubav i podršku.