DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Konvencija o pravima djeteta je pravni akt i ona nas obavezuje, ali nas prije svega obavezuje briga za svako dijete.

Radi ostvarivanja prava djeteta, mora se prije svega jačati porodica i njena mogućnost da odgovori različitim potrebama djeteta u svim fazama njegovog odrastanja, jer  porodica kao primarna i prirodna sredina ima najvažniju ulogu u odrastanju djeteta. Istovremeno se mora jačati saradnja svih subjekata zaštite, ta saradnja mora biti planska i kontinuirana i mora biti usmjerena prije svega na prevenciju, ali i na stalno praćenje primjene Konvencije, odnosno uticaja koje zakonodavstvo i definisane politike imaju na djecu i njihov razvoj. Odrastanje djeteta je proces koji određuje njegovu budućnost, i ako u tom procesu odrastanja djeteta, ne prepoznamo djetetove potrebe i njegovo pravo na zaštitu, posljedice po dijete i njegov razvoj mogu biti vrlo teške i dugotrajne.

U cilju promocije prava djeteta, unapređenja društvene brige za djecu i jačanja odgovornosti svih subjekata zaštite, već tradicionalno se, svake prve nedjelje u oktobru obilježava „Dječija nedjelja" Ovogodišnja „Dječija nedelja" održavaće se pod sloganom: „Porodica na prvom mjestu".

Ombudsman za djecu planirao je u „Dječijoj nedjelji" aktivnosti na području cijele Republike Srpske:

1.    03. OKTOBAR (ponedjeljak)          

Banja Luka  - u 10,30 časova u saradnji sa Muzejem Republike Srpske u Muzeju će se održati edukativno-kreativna radionica „U potrazi za dječijim pravima˝ za predškolce iz vrtića „Ježeva kućica˝, „Cvrčak˝ i „Luna˝

- u 14,00 časova posjeta Dnevnom centru „Moja luka"

Foča - u 13,10 časova na poziv OŠ „Veselin Masleša" druženje sa učenicima od prvih do petih razreda i radionica „O tvojim pravima u tvojoj školi"          

2.    04. OKTOBAR (utorak)

Laktaši - u 11,00 časova u OŠ „Georgius Papandreu", radionica „O tvojim pravima u tvojoj školi"

Foča - u 10,00 časova druženje s djecom iz JU Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj", radionica „Poznajemo li naša prava?"

Doboj - u 13,00 časova - Panel diskusija sa djecom - „ Djeca pitaju"

3.    05. OKTOBAR (srijeda)

Istočno Novo Sarajevo - u 10,00 časova u SŠC Istočno Novo Sarajevo, radionica „O tvojim pravima u tvojoj školi"

Ilidža - u 12,00 časova „Porodična grupna konferencija-Savremeni model podrške porodici u riziku u BiH"

Banja Luka u 11,00 časova u Velikoj sali zgrade MUP, Bulevar „Desanke Maksimović" broj 4 - Okrugli sto: „Registar počinilaca krivičnih djela seksualnog zlostavljanja djece i potreba i obaveza "

4.    06. OKTOBAR (četvrtak)

Bijeljina u 11,30 časova  - OŠ „Sveti Sava˝, radionica, „O tvojim pravima u tvojoj školi"

Banja Luka 17,00 -19,00 časova - druženje s djecom iz  Dječijeg doma „Rada Vranješević", OŠ „Vojislav Ilić" Krupa na Vrbasu i OŠ „Petar Kočić" Kola u saradnji sa Muzejem Republike Srpske i Dječijim pozorištem.