DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U nastavku aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi", predstavnica Ombudsmana za djecu RS, kancelarija u Foči, posjetila je Srednju školu „Ivo Andrić" u Višegradu, gdje je sa školskim pedagogom i psihologom razgovarala o aktuelnostima u školi, te saznala da je ove školske godine upisano 376 učenika koji pohađaju Gimnaziju i obrazuju se za zanimanja mašinski, ekonomski, turistički i turističko-kulinarski tehničar.

U drugom dijelu posjete, u jednom odjeljenju II razreda Gimnazije održana je radionica na temu „Da li znamo šta je nasilje?". Svi učenici znaju osnovne definicije nasilja, znaju prepoznati pojedine oblike nasilja, a smatraju da je verbalno nasilje najviše zastupljeno. Učenici ne prepoznaju svoju sredinu kao nasilnu sredinu, mada misle da ima nasilja nad djecom i da se ne prijavljuje. Smatraju da o ovoj temi treba razgovarati i prijavljivati svaki slučaj koji bi se mogao okarakterisati kao nasilno ponašanje.