DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

U okviru aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi", Ombudsman za djecu već četvrtu godinu realizuje radionice „Da li znamo šta je nasilje?" koje se širom Republike Srpske održavaju od kraja septembra do 20. novembra, Međunarodnog dana prava djeteta.

Svake godine sve je veći broj škola u kojima saznajemo da su stručne službe provele interna istraživanja i edukacije o ovoj temi. Takva je praksa i u OŠ „Nikola Tesla" u Prnjavoru, u kojoj su prije nekoliko godina izvršili istraživanje o nasilju, a sa rezultatima upoznali učenike, nastavno osoblje i roditelje. I ove godine planirali su da im tema edukacije o nasilju i njegova prevencija budu prioritetne te smatraju da je posjeta Ombudsmana za djecu dala ovim aktivnostima dodatni značaj. Da se u školi od najmlađeg uzrasta govori o nasilju vidjelo se i tokom radionice kojoj su prisustvovali članovu Savjeta učenika od drugog do devetog razreda. Svi učenici poznaju vrste nasilja, bez ustezanja o njemu govore i što je najvažnije proširuju temu tražeći uzroke ovoj pojavi. Interesantno je da su mlađi učenici bez problema objasnili verbalno nasilje, a stariji su primijetili da ga ima mnogo i u direktnoj komunikaciji i na internetu. U diskusiji su podjednako učestvovala i djeca predmetne i razredne nastave, svako u okviru svojih stečenih znanja i iskustava, a svi su potvrdili da su o ovoj temi već razgovarali na časovima odjeljenjske zajednice.