DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Saradnja Institucije sa nevladinim sektorom omogućava razmjenu iskustava i praksi u zaštiti djece i njihovih interesa. S tim ciljem Ombudsman za djecu učestvovao je na Konferenciji koju je organizovao World Vision BiH a čiji su učesnici bili predstavnici RPZ-a, te predstavnici škola, centara za socijalni rad, policijskih stanica, domova zdravlja, lokalnih zajednica iz Banjaluke, Krupe na Vrbasu, Kola, Bronzanog Majdana, Čelinca, Kotor Varoši, Maslovara i Kneževa, s kojima ova NVO sarađuje već godinama.

Tokom trajanja sastanaka radilo se na kreiranju Strategije djelovanja World Vision BiH, kancelarija Banja Luka,  u navedenim lokalnim zajednicama od 2017-2020. godine a rad se odvijao u dvije radne grupe - Zaštita djece i Obrazovanje. Učesnici su dali prijedloge vezano za postizanje što kvalitetnije zaštite djece i što većeg indeksa inkluzivnosti. Posebno treba naglasiti da su oba dana paralelno sa odraslima radili učenici iz OŠ „Sveti Sava" i Srednjoškolskog centra iz Kotor Varoši, koji su iznijeli svoje stavove vezano za inkluziju, obrazovanje i zaštitu djece te pozvali odrasle da ozbiljno pristupe razmatranju njihovih prijedloga.

U radu Konferencije aktivno su učestvovale i dale svoj doprinos Nada Grahovac, ombudsman za djecu i Zlata Hadžić-Bajrić, zamjenica ombudsmana za djecu.