DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

U okviru projekta koji se realizuje u saradnji sa World Vision BiH, predstavnica Institucije danas je u OŠ „Dositej Obradović" u Kneževu, realizovala radionice „Pisanje inicijative" i „Akcioni plan", čiji je cilj da učenici sami predlože kako se njihovi vršnjaci, koji nisu dovoljno uključeni u aktivnosti škole i lokalne zajednice, mogu motivisati da pohađaju sekcije ili klubove.

Učenici su kroz akcione planove osmislili prije svega edukaciju svojih vršnjaka u školi o važnosti inkluzije, ali i istakli potrebu da se u lokalnoj zajednici promoviše rad na inkluziji, jer svako može doprinijeti da podržimo one koji žele učestvovati i da učestvuju u vannastavnim aktivnostima.

Učenici smatraju da inicijativu za provođenje inkluzije treba uputiti prije svega školi, a potom i lokalnoj zajednici. S obzirom da su djeca upoznata sa nadležnostima Ombudsmana za djecu, zaključili su da svaka inicijativa koja se tiče ostvarivanja prava djeteta treba da dođe i u Instituciju.