DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Ombudsman za djecu dr Nada Grahovac danas je u Ministarstvu porodice, omladine i sporta razgovarala sa v.d. pomoćnicom ministra Bosiljkom Bošnjak i saradnicima o brojnim pitanjima ostvarivanja prava djece iz nadležnosti resornog ministarstva, prije svega o obavezi da se objavi godišnji izvještaj o nasilju nad djecom za 2015. godinu sa svim elementima na koje Protokol o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece obavezuje i preporukama koje dijelove sistema treba unapređivati da bi odgovorio na potrebe djece. Apsolutno je neprihvatljivo da izvještaj za 2014. godinu nije objavljen, iako Protokol definiše obaveze nadležnih i u dijelu vođenja odgovarajućih evidencija i izradi izvještaja.

Izvještaj nije sam sebi svrha, izvještaj mora biti u funkciji stalnog praćenja prisutnosti problema i jačanja sistema da odgovori na potrebe djece i njihovo pravo na zaštitu. Sistem mora znati da li je nasilje nad djecom u porastu ili nije, da li se smanjuje dobna granica djece počinilaca vršnjačkog nasilja, da li je jedan broj djece više puta bio žrtva vršnjačkog nasilja, sistem mora prepoznati škole koje krajnje odgovorno pristupaju rješavanju svakog pojedinačnog slučaja, sistem mora prepoznati centre za socijalni rad koji ne preduzimaju mjere iz svoje nadležnosti u zaštiti djeteta žrtve različitih oblika nasilja, i u vezi sa nalazima iz izvještaja preduzeti dodatne mjere, radi otklanjanja situacija koje dovode u pitanje ostvarivanje prava djeteta po ovom osnovu.