DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Pravobraniteljica za djecu Hrvatske i međunarodna organizacija Children of Prisoners Europe (COPE) u petak, 20. maja 2016. godine organizovali su u Zagrebu međunarodnu konferenciju pod nazivom "Djeca čiji su roditelji u sukobu sa zakonom: Što je njihov najbolji interes? Kako ga ostvariti?" Pored 250 učesnika iz 22 zemlje Evrope, Konferecniji je prisutvovao Zlatoljub Mišić, zamjenik ombudsmana za djecu RS.

Na konferenciji su razmijenjena iskustva o prepoznavanju potreba i najboljeg interesa djece čiji su roditelji u sukobu sa zakonom, pritvoreni ili su na izdržavanju zatvorske kazne. Razmatrane su i dobre prakse razvoja uslova u zatvorima i naročito nastavka održavanja ličnog kontakta između djeteta i roditelja, ako je to u djetetovom interesu. Raspravljalo se o rizicima kojima je dijete izloženo tokom cijelog pravosudnog postupka, a posebno je istaknuta važnost pružanja podrške djetetu i njegovoj porodici dok se jedan od roditelja nalazi na izdržavanju kazne zatvora. Na konferenciju su predstavljeni primjeri dobrih vidova saradnje zatvorskog sistema s raznim resorima, a naročito sa centrima/službama za socijalni rad.