DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Predstavnice Institucije danas su realizovale radionice „Pisanje inicijative" i „Akcioni plan" čiji je cilj bio da djeca sama predlože kako se njihovi vršnjaci koji nisu dovoljno uključeni u aktivnosti škole i lokalne zajednice mogu motivisati da pohađaju sekcije ili klubove.

Učenici iz obje škole razmišljali su na sličan način i školu vidjeli kao oslonac za provođenje inkluzije u najširem smislu riječi. Iskazali su povjerenje prema stručnim službama škole, te smatraju da inicijativu za provođenje inkluzije treba uputiti prije svega školi, a potom i lokalnoj zajednici.

S obzirom da su djeca upoznata sa nadležnostima Ombudsmana za djecu, zaključili su da svaka inicijativa koja se tiče ostvarivanja prava djeteta treba da dođe i u Instituciju.

Učenici su kroz akcione planove osmislili prije svega edukaciju svojih vršnjaka u školi o važnosti inkluzije i planirali promociju svega onog što su kroz projekat „Inkluzija u akciji" naučili u saradnji sa Ombudsmanom za djecu i World Vision BiH.