DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

„Inkluzija u akciji" je projekat koji realizuje Ombudsman za djecu uz podršku World Vision BiH, kancelarija Banja Luka. Cilj projekta je uključivanje djece iz ranjivih kategorija u aktivnosti koje doprinose njihovoj boljoj socijalizaciji i razvijanje empatije i zajedničko djelovanje u školi i lokalnoj zajednici.

Tim povodom predstavnice Institucije održale su edukativne  radionice pod nazivom „Inkluzija" za preko 30 učenika iz OŠ „Sveti Sava" Kotor Varoš, OŠ „P.P. Njegoš" Maslovare. Djeca su tokom radionica definisala pojam inkluzije vrlo široko kao potrebu da se svako dijete u skladu sa svojim mogućnostima uključi u sve aktivnosti u školi i lokalnoj zajednici prema svom izboru. Učenici su vrlo ozbiljno prihvatili razgovor i razumjeli da sva djeca, bez obzira koliko različita, imaju jednake potrebe za igrom, učenjem, izražavanjem mišljenja i učešćem.

Razgovor s djecom o ovoj temi nastaviće se kroz još dvije radionice na kojima će djeca definisati inicijative i izraditi akcioni plan vezano za ostvarivanje što boljeg učešća djece u svim aktivnostima.