DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

15. maja obilježava se Međunarodni dan porodice. To je, između ostalog, razlog da ponovo ukažemo na važnost usvojenja kao najkompletnijeg oblika porodično pravne zaštite djece bez roditeljskog staranja. Svako dijete treba porodicu - i djeca koja nemaju roditelje ili roditelji nisu odgovorili svojim roditeljskim obavezama, bez obzira šta su razlozi tome, opet trebaju porodicu - alternativnu - hraniteljstvo ili usvojenje.

Usvojenje je Porodičnim zakonom uređeno vrlo zahtjevno, što je s jedne strane i razumljivo ako se ima u vidu ozbiljnost odnosa koji se usvojenjem uspostavlja. Međutim, postojeća zakonska rješenja nisu u najboljem interesu djeteta, iz više razloga:

- Zakon utvrđuje da se potpuno može usvojiti dijete  u uzrastu do 5 godina života, što je vrlo niska dobna granica djeteta, na šta je Republici Srpskoj ukazao i UN Komitet za prava djeteta 2012.godine.

- Zakon ne utvrđuje minimalni uzrast kad je usvojenje djeteta moguće, tako da su usvojena djeca i u uzrastu od 45 dana ili 2 mjeseca starosti.

- Zakon ne utvrđuje uslove pod kojima strani državljani mogu biti usvojioci, traži se samo saglasnost Ministarstva.

- Zakon nije omogućio uspostavljanje registra potencijalnih usvojilaca i djece koja po zakonu mogu biti usvojena, niti utvrđuje pripremu potencijalnih usvojilaca niti praćenje djece koja su već usvojena.

- Zakon ne utvrđuje pravo djeteta da zna da je usvojeno.

- Zakon utvrđuje samo mogućnost probnog smještaja-adaptacija djeteta u porodici usvojenika, tako da se isti u jednom broju centara uopšte ne realizuje.

U 2015.godini u centrima za socijalni rad evidentirana su 643 zahtjeva za usvojenje, a realizovano je 15 usvojenja, što je znatno više u odnosu na 2014. godinu kada je usvojeno samo troje djece. Ali, to su samo podneseni zahtjevi, mi još uvijek ne znamo da li ta lica ispunjavaju potrebne uslove utvrđene zakonom i da li uopšte mogu biti usvojioci. Ista situacija je i sa djecom. Prema Strategiji unapređenja socijalne zaštite djece bez roditeljskog staranja izmjene Porodičnog zakona i uspostavljanje registra potencijalnih usvojilaca predviđeni su za 2016. godinu i to je dodatni razlog za raspravu o brojnim pitanjima u ovoj oblasti.

Sve su to razlozi zbog kojih je danas u Banjaluci održan okrugli sto „Svako dijete treba porodicu - Zašto je usvojenje problem?" kome su prisustvovali predstavnici centara za socijalni rad, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i Ministarstva porodice, omladine i sporta, a zajednička ocjena svih učesnika je da se što prije moraju uraditi izmjene i dopune  Porodičnog zakona i u dijelu koji se odnosi na usvojenje, te uspostaviti registar potencijalnih usvojilaca i djece koja ispunjavaju uslove da budu usvojena.