DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U okviru projekta „Pomozimo djeci da žive bez nasilja", koji je nastao kao rezultat saradnje Udruženja građana „Lara" iz Bijeljine i Ombudsmana za djecu Republike Srpske, u prostorijama Udruženja organizovana je radionica za učenike-predstavnike nekoliko osnovnih i srednjih škola iz Bijeljine, Janje i Dvorova.

Cilj projekta i održane radionice je upoznavanje djece sa njihovim pravima i upoznavanje se radom institucija koje su direktno ukljičene u prevenciju i borbu protiv nasilja nad djecom.

Predstavnik Ombudsmana za djecu iz kancelarije Doboj, predstavio je Instituciju,  ovlašćenja i način rada, sa posebnim naglaskom na način postupanja u slučajevima saznanja o nasilju nad djecom. Učesnici radionice su u razgovoru iznosili svoja iskustva i zapažanja u vezi sa različitim oblicima nasilja u njihovoj sredini.

Djeca su radionicom bila zadovoljna i smatraju da ovakve radionice treba organizovati češće.