DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Ombudsman za djecu Nada Grahovac danas je posjetila OŠ „Vojislav Ilić" u Krupi na Vrbasu i sa direktoricom škole Rajkom Čajić i pedagogom Tatjanom Perduh razgovarala o ostvarivanju prava djece u ovoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi, prije svega o realizaciji  programa prevencije različitih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djece i primjeni Protokola o postupanju u slučaju prijave ili saznanja da je dijete izloženo bilo kom obliku nasilja.

U školi, koju pohađa 260 učenika, ističu da godinama realizuju različite preventivne programe i prije nego su ono postali sastavni dio školskog programa, da imaju stalnu saradnju sa brojnim nevladinim organizacijama koje gotovo svakodnevno realizuju različite radionice za djecu, ali i dobru saradnju sa policijom. Međutim sve dok reakcija svih subjekata zaštite ne bude adekvatna i ne odgovori na potrebe djece, kako u dijelu realizacije mjera porodično pravne zaštite tako i kaznene politike, zaštita prava djece u ovoj oblasti je dovedena u pitanje.