DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Savjet ministara Savjeta Evrope prihvatio je početkom marta ove godine novu Strategiju Savjeta Evrope o pravima djeteta 2016. - 2021.godine. Strategija je službeno predstavljena i zvanično proglašena na konferenciji „Dostizanje najvišeg nivoa prava djeteta", koja je održana 5. i 6. aprila 2016. godine u Sofiji.

Strategija je zasnovana na četiri temeljna načela Konvencije o pravima djeteta, a sadržava pet prioritetnih područja:
1. Jednake mogućnosti za svu djecu,
2. Participacija sve djece,
3. Život bez nasilja za svu djecu,
4. Pristup pravosuđu za svu djecu,
5. Dječja prava u digitalnom okruženju.

Cijeli tekst Strategije Savjeta Evrope o pravima djeteta 2016. - 2021. godine, na engleskom jeziku, pročitajte ovdje.