DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

U Banjaluci je 29. i 30. marta 2016.godine održan okrugli sto „Rasprostranjenost i iskustva u otkrivanju slučajeva trgovine ljudima u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu" sa namjerom da se u saradnji sa ključnim institucijama za provođenje Zakona razmotre efekti zakonskih izmjena kao i funkcionisanje zaštite žrtava, najčešći oblici trgovine ljudima, saradnja sa nevladinim organizacijama i drugim strukturama podrške žrtvama.

Okruglom stolu koji je organizovala Fondacija „Lara" kao koordinator Mreže RING-nevladinih organizacija aktivnih u borbi protiv trgovine ljudima, prisustvovali su predstavnici nadležnih institucija Republike Srpske i Brčko Distrikta i nevladinih organizacija i ombudsman za djecu Republike Srpske.