DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

U nastavku saradnje Ombudsmana za djecu Republike Srpske sa OŠ „Sveti Sava" iz Doboja na provođenju projekta „Prevencija i borba protiv vršnjačkog nasilja", organizovane su radionice za grupu učenika od šestog do osmog razreda.

Učenici su, uz pomoć predstavnika Institucije, zajednički dizajnirali radionicu koju će, kao vršnjački edukatori, održati za ostale učenike u školi. Tokom radionice učenici su imali priliku da pred grupom prezentuju stečena znanja i vještine. Pored učenika, radionici je prisustvovala i nastavnica Vesna Lazendić, koordinator za borbu protiv vršnjačkog nasilja u školi.

Naredni korak u provođenju ovog projekta je organizovanje vršnjačke edukacije za učenike viših razreda škole.