DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

U cilju prevencije vršnjačkog nasilja u školi, Srednjoškolski centar u Foči, u saradnji sa institucijama MUP RS i Ombudsmana za djecu RS provodi projekat o vršnjačkom nasilju, i nasilju uopšte. 

Na poziv ove vaspitno-obrazovne ustanove predstavnica Ombudsmana za djecu iz kancelarije Foča održala je radionicu o vršnjačkom nasilju u prvom razredu Srednje farmaceutske škole. Učenici su aktivno učestvovali u definisanju pojma nasilja, iznosili svoje mišljenje o vršnjačkom nasilju, te pokušali nabrojati oblike ovog nasilja. Smatraju da je verbalno nasilje među učenicima sve prisutnije, da je psihičko nasilje najteže prepoznati, a kao razlog za neprijavljivanje vršnjačkog nasilja, i nasilja nad djecom, navode da ih je strah kako im odrasli neće vjerovati i da će biti izloženi osudi okoline.
 
Učenici su vrlo zainteresovani za ovaj način edukacije, a kako je prevencija vršnjačkog nasilja dio projekta škole, Ombudsman za djecu RS će u narednom periodu  po  pozivu škole održati nekoliko edukativnih radionica.