DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Ombudsman za djecu danas je posjetila Osnovnu školu „Ivan Goran Kovačić" u Banjaluci i sa direktorom škole gdinom Milenkom Savičićem razgovarala o brojnim pitanjima ostvarivanja prava djece u obrazovnom sistemu.
Školu pohađa 638 učenika, od čega četiri razreda prvačića i jedna je od škola u kojima je, i prošle i ove školske godine, povećan broj upisanih prvačića.  Nastava se odvija u 3 smjene, a u školi je organizovan i produženi boravak učenika.

Škola ima zaposlenog socijalnog radnika i prema izjavi direktora imaju dobru saradnju sa Centrom za socijalni rad, ali i drugim institucijama. Škola nema problem u primjeni Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljaja ili zanemarivanja djece, niti sa izostancima učenika sa nastave, imaju dobru saradnju sa Savjetom roditelja i zapažene rezultate u vannastavnim aktivnostima.

Zbog starosti objekta i potrebe unapređivanja uslova rada, škola se angažovala i ima urađene projekte za sanaciju krova, zamjenu vanjske stolarije, te za sanaciju sanitarnih prostorija čime bi se ostvarile uštede i na troškovima grijanja, potrošnje struje i vode.