DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Na inicijativu i poziv rukovodstva Osnovne škole „Sv. Sava" u Doboju, predstavnici Ombudsmana za djecu iz kancelarije u Doboju, realizovali su radionicu zа nastavnike školе na temu „Vršnjačko nasilje".
Osnovna škola „Sveti Sava" u Doboju broji 1400 učeniak i ima 110 zaposlenih što je svrstave među najbrojnije osnovne škole u Republici Srpskoj.

Radionica se sastojala od dva dijela tokom kojih su se prisutni detaljno upoznali sa Protokolom o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja i iskustvima iz prakse Ombudsmana za djecu, te postavljali konkretna pitanja u vezi sa temom. Nastavnici su izrazili interesovanje za ovu temu i kroz pitanja koja su postavili tokom i nakon radionice potvrdilo se da je vršnjačko nasilje prisutno u našim školama i da je neophodno raditi kako na prevenciji, tako i na upoznavanju nastavnog osoblja i ostalih zaposlenih u školama  sa procedurama postupanja kad se vršnjačko nasilje u školi dogodi.

Kancelarija Ombudsmana za djecu u Doboju nastaviće saradnju sa ovom školom organizovanjem radionica za učenike-vršnjačke edukatore koji će stečena znanja prenositi svojim vršnjacima.