DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Upoznavanje djece s njihovim pravima jedan je od zahtijeva Konvencije i škole sve češće pozivaju predstavnike Institucije da u skladu sa svojim nadležnostima upoznaju djecu s njihovim pravima. Tako je na inicijativu OŠ „Sveti Sava" iz Kotor Varoši, a u sklopu projekta World Vision-a, zamjenica ombudsmana za djecu u ovoj školi i školi „P. P. Njegoš" iz Maslovara realizovala radionice pod nazivom „Moja prava". Radionicama su prisustvovali predstavnici učenika četvrtih i petih razreda koji su u vrlo živoj atmosferi iznosili svoja dosadašnja iskustva i znanja o ostvarivanju svojih prava. Razgovaralo se o pravu na obrazovanje, zaštitu zdravlja, zaštitu od nasilja, pravu na izražavanje mišljenja i naravno pravu na igru.

S obzirom na uzrast djece, može se reći da su djeca tačno uočavala šta su to odrasli dužni da im obezbijede kako bi svako od pojedinih prava mogli ostvariti. Tako su razgovarajući o pravu na obrazovanje prepoznali potrebu da imaju dobre uslove za odvijanje nastave, da u školi postoji kućni red, da se iz udžbenika otklone suvišni sadržaji i greške... Za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu rekli su da je potrebno da imaju ljekare koji će prema njima imati prijateljski odnos, da im je potreban zubar ali i logoped, da moraju zdravo da se hrane i budu fizički aktivni. O zaštiti od nasilja razgovor je tekao vrlo lako jer su djeca o ovome mnogo čula u školama ali je i dalje prisutna nesigurnost kod prijavljivanja nasilja. Izražavanje mišljenja djeci je posebno važno i jasno im je da od toga kako iznesu svoje mišljenje zavisi hoće li ga odrasli čuti. Djeca ovog uzrasta dosta svog slobodnog vremena provode u igri i sportskim aktivnostima, žele igru napolju, na igralištima u prirodi, ali i putem interneta. Svi znaju da na internetu ne treba da ostavljaju lične podatke, ali se pitaju kome takvi podaci trebaju i zašto bi to bilo opasno. Evidentno je da još nemaju razvijen osjećaj da su moguće zloupotrebe, iako su podstaknuti razgovorom govorili o neprijatnostima koje su imali putem interneta ili poruka mobilnim telefonima.

Obje radionice protekle su radno i bile izvor saznanja i za djecu, ali i za Instituciju koja u ovakvim susretima s djecom dolazi do stavova i mišljenja djece iz različitih sredina i različitih uzrasta.