DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Ombudsman za djecu dr Nada Grahovac danas je u Banjaluci razgovarala sa gdinom Petrom Kovačevićem direktorom Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH o primjeni Zakona o zaštiti ličnih podataka i zaštiti prava i interesa djece u ovoj oblasti.

Zakon o zaštiti ličnih podataka svim licima na teritoriji Bosne i Hercegovine osigurava poštovanje prava na privatnost u pogledu obrade ličnih podataka koji se na njih odnose. Zakon uspostavlja osnovne principe u obradi ličnih podataka, govori o posebno osjetljivim podacima, a odnosi se pored ostalog i na prikupljanje, obradu i dalje korištenje video snimka koji po svom sadržaju predstavlja lične podatke.

Zajednička je ocjena da zajedničkim radom Ombudsman za djecu i Agencija mogu doprinijeti efikasnijoj primjeni Zakona u ovoj oblasti, a time i zaštiti prava i interesa djece.