DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

U instituciji Ombudsmana za djecu danas je održan sastanak na kojem su o brojnim pitanjima ostvarivanja prava djece i njihove zaštite razgovarali ombudsman za djecu Nada Grahovac i ombudsman za ljudska prava BiH Ljubinko Mitrović i pomoćnica ombudsmana u Odjeljenju za praćenje prava djece Aleksandra Marin-Diklić.

Tema razgovora bila je primjena Konvencije o pravima djeteta, posebno u dijelu usklađivanja zakonodavstva u Bosni i Hercegovini sa osnovnim zahtjevima i principima Konvencije, strateški dokumenti u ostvarivanju prava djece i procedure njihovog donošenja u BiH i posebno preporuke UN Komiteta za prava djeteta i njihovo provođenje, u različitim resorima i svim nivoima vlasti.

Zajednička je ocjena da je potrebno da institucije iskoriste mogućnosti i da zajedničkim radom na određenim pitanjima ostvarivanja prava djece, doprinesu unapređenju sistema dječije zaštite.