DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Na pres konferenciji, održanoj danas u Amsterdamu, predstavnici Evropske mreže ombudsmana za djecu (ENOC), čiji je Ombudsman za djecu Republike Srpske član od 2009, gospodin Marc Dullaert, ombudsman za djecu Holandije i predsjedavajući ENOCA-a i Fredrik Malmberg, ombudsman za djecu Švedske, predstavili su poseban izvještaj o položaju djece u pokretu.

Izvještaj je sačinila posebna radna grupa formirana na godišnjoj skupštini ENOC-a koja je održana u septembru 2015. godine. Pored Izvještaja, javnosti je prezentovano i Otvoreno pismo ENOC-a liderima Evropske Unije kojim se ističe da je pitanje djece u pokretu potrebno rješavati kao prioritet.

Predstavnici ENOC-a ukazuju da su djeca u pokretu, odnosno djeca izbjeglice, prije svega djeca i da se prema njima tako treba postupati. Prinicipi koje prije svih treba poštovati su oni iz UN Konvencije o pravima djeteta, a odnose se na prava djece da ne budu diskriminisana, pravo da sve aktivnosti koje se preduzimaju prema djeci budu usmjerene u najboljem interesu djeteta, zatim pravo djece na život, preživljavanje i razvoj te pravo djece da slobodno izraze svoje mišljenje u svim pitanjima koja ih se tiču a u skladu sa njihovom zrelošću i godinama.

Ombudsmani uključeni u Mrežu evropskih povjerenika i ombudsmana za djecu su u današnjem obraćanju evropskoj javnosti još jednom istakli neophodnost poštovanja prava i mišljenja djece prilikom izrade svih politika koje se odnose na djecu.

Tekst Izvještaja radne grupe Evropske mreže povjerenika i ombudsmana za djecu kao i Otvoreno pismo upućeno liderima Evropskih institucija možete preuzeti ovdje