DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

U okviru projekta „Pravda za svako dijete", koji provodi UNICEF BiH, u organizaciji Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu iz Sarajeva, u Zenici je od 17-18. decembra održana interaktivna radionica „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom: Izazov interdisciplinarnog pristupa".

U radu radionice učestvovali su predstavnici pet studijskih programa (pravo, psihologija, socijalni rad i kriminologija sa kriminalistikom) koji se izučavaju na Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitetu u Banjaluci, Sveučilištu u Mostaru, i Univerzitetu u Zenici. Predstavnici pomenutih visokoškolskih ustanova, potpisali su 2014. godine Sporazum o saradnji sa UNICEFOM BiH, pa je ova interaktivna radionica održana kao jedna eksperimentalna aktivnost sa predstavnicima pet studijskih grupa, a u fokusu interesa bili su problemi sa kojima se susreću „djeca u kontaktu sa zakonom - djeca žrtve, djeca svjedoci i izvršioci krivičnih djela".

Cilj projekta i održane radionice je skretanje pažnje na potrebu jačanja pravnog, političkog i društvenog okruženja s ciljem sekundarne i tercijarne prevencije za djecu u riziku i djecu u kontaktu sa zakonom, stvaranje uslova za jačanje efikasne podrške i zaštite djece žrtava, djece svjedoka u krivičnim postupcima i djece subjekata u građanskim postupcima, radi što bolje zaštite ove djece i njihovih interesa.

U radu radionice je na poziv organizatora učestvovao i predstavnik Ombudsmana za djecu.