DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

U skladu s ovlašćenjima Ombudsmana za djecu, predstavnice Institucije Andrea Stanković i Gordana Rajić su izvršile obilazak prostora u kojima privremeno ili trajno borave djeca, te su posjetile Kliniku za dječije bolesti Univerzitetske bolnice Klinički centar Banjaluka, odjele pedijatrije Opšte bolnice u Gradišci i Opšte bolnice u Prijedoru, te Zaštitnika prava osiguranika, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Prilikom posjeta razgovarano je sa načelnicima odjeljenja, glavnim sestrama i koordinatorima, te su posjećene prostorije u kojima djeca borave. Teme za razgovor su bile uslovi hospitalizacije djece u bolnicama, pratnja roditelja uz hospitliziranu djecu, izbor pedijatra, specijalistički pregledi za djecu ...

Obilazak prostora koji su u zdravstvenim ustanovama namijenjeni boravku djece, te razgovori sa predstavnicima onih koji brinu o ostvarivanju prava djece na zdravstvenu zaštitu, imali su za cilj dobivanje uvida u način ostvarivanja brige o djeci i unapređivanju zdravstvene zaštite djece.