ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Омбудсман за дјецу Нада Граховац данас је у Бањалуци разговарала са директором Јавног фонда за дјечију заштиту, гдином Недељком Јовићем и гђом Јованком Вуковић у вези са остваривањем права дјеце по основу Закона о дјечијој заштити.

С обзиром да се Законом о дјечијој заштити уређује систем дјечије заштите, који се заснива на праву и дужности родитеља да се старају о подизању и васпитању своје дјеце, праву дјетета на услове живота који омогућавају његов правилан психо-физички развој и обавези државе да му то омогући, а да је остваривање појединих права у директној вези или зависно од нормативних рјешења утврђених другим законима, заједничка је оцјена, да остваривање права дјеце по основу Закона о дјечијој заштити, захтијева свеобухватну анализу различитих ресора, како би се, на основу анализе постојећих законских рјешења и оцјене стварних ефеката њихове примјене, осигурала најбоља законска рјешења у заштити права и интереса дјеце.