DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Ombudsman za djecu Nada Grahovac danas je u Banjaluci razgovarala sa direktorom Javnog fonda za dječiju zaštitu, gdinom Nedeljkom Jovićem i gđom Jovankom Vuković u vezi sa ostvarivanjem prava djece po osnovu Zakona o dječijoj zaštiti.

S obzirom da se Zakonom o dječijoj zaštiti uređuje sistem dječije zaštite, koji se zasniva na pravu i dužnosti roditelja da se staraju o podizanju i vaspitanju svoje djece, pravu djeteta na uslove života koji omogućavaju njegov pravilan psiho-fizički razvoj i obavezi države da mu to omogući, a da je ostvarivanje pojedinih prava u direktnoj vezi ili zavisno od normativnih rješenja utvrđenih drugim zakonima, zajednička je ocjena, da ostvarivanje prava djece po osnovu Zakona o dječijoj zaštiti, zahtijeva sveobuhvatnu analizu različitih resora, kako bi se, na osnovu analize postojećih zakonskih rješenja i ocjene stvarnih efekata njihove primjene, osigurala najbolja zakonska rješenja u zaštiti prava i interesa djece.