DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

I prava djece su ljudska prava.

U povodu 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, Ombudsman za djecu ukazuje na povredu prava djeteta na izdržavanje, posebno u slučajevima razvoda braka i prekida vanbračne zajednice. Pravo djeteta na izdržavanje, pravo je djeteta i ne zavisi od odnosa među roditeljima niti od statusa bračne zajednice.

Dijete ima pravo na izdržavanje, a roditelji, prije svih, imaju i obavezu i odgovornost, obezbijediti ostvarivanje ovog njegovog prava. Sistemske mjere moraju obezbjediti da roditelji tu svoju obavezu i izvršavaju.

Za unapređenje sistema zaštite djeteta i njegovog prava na izdržavanje, neophodne su izmjene i dopune Porodičnog zakona. Zakonom nije utvrđen minimalan iznos koji roditelj mora obezbijediti za izdržavanje djeteta; plaćanje procenta od njegove plate, najčešće nije odraz njegovih stvarnih mogućnosti.

Izvršenje na plati ili drugom stalnom novčanom primanju roditelja radi izdržavanja djeteta, nije zakonom postavljeno kao prioritet u odnosu na druga potraživanja bez obzira kad su ona nastala, iz čega proizilazi da dijete ne samo da nema prioritet dobiti sredstva za izdržavanje, već je ta obaveza u redu čekanja - kad se za to steknu uslovi; ako roditelj već ima kreditna zaduženja kojima je opteretio platu, dijete treba čekati da se kredit otplati.

Nažalost, svakodnevno smo svjedoci situacija da su prava djece i po ovom osnovu ne samo povrijeđena, već i ozbiljno ugrožena. Neplaćanje alimentacije uzrokuje brojne probleme i rizike u vezi sa zadovoljavanjem ne samo razvojnih potreba djeteta i potreba djeteta za socijalnom integracijom već i osnovnih potreba djeteta.