DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

U organizaciji JU Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj", danas je u Foči u prostorijama Centra za kulturu i informisanje održan okrugli sto na temu „Jačanje kapaciteta Centra za rani rast i razvoj", na kome je predstavljena misija i vizija Centra, kao i aktivnosti koje se provode u okviru posebno usmjerenog projekta pod nazivom „Jačanje kapaciteta Centra za rani rast i razvoj sa uslugama u mjesnim zajednicama Brod n/Drini, Miljevina i Popov Most.

U radu okruglog stola učestvovali su predstavnici osnovnih i srednjih škola iz Foče, Republičkog pedagoškog zavoda, JU Univerzitetske bolnice Foča, Administrativne službe opštine Foča, kancelarije Ombudsmana za djecu RS, NVO „EDUS" iz Sarajeva, UG „Tračak nade", predškolskih ustanova.
 
Učesnici su se podsjetili da je Centar za rani rast i razvoj u Foči otvoren u septembru 2010. godine, na inicijativu UNICEF-a,  da od aprila mjeseca 2013. godine funkcioniše u sastavu JU Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj", a održana su i predavanja o prenatalnoj zaštiti i pripremi za roditeljstvo, značaju ranog rasta i razvoja, te o sistemu rane detekcije poremećaja i rane intervencije.

Opšti zaključak učesnika je da što ranije identifikujemo poremećaje u razvoju, ranije ćemo početi intervenciju, čak i ako još nemamo uspostavljenu dijagnozu, i tako dobiti bolje rezultate, umanjujući zaostatak u razvoju rizične djece i pospješujući njihovo uključenje u društvo.