DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Savjet Evrope, apelujući na posebnu važnost primjene Konvencije Savjeta Evrope o zaštiti od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja, ove godine je odredio 18. novembar za dan koji će se obilježavati kao Evropski dan zaštite djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja. Ovaj datum određen je u posljednjoj godini kampanje SE Jedno od pet, s ciljem da se njegovim obilježavanjem trajno razvija svjesnost o seksualnom nasilju nad djecom te osigura da stručnjaci, javnost i svi koji su odgovorni za djecu praktično djeluju u rješavanju ovog problema.

Bosna i Hercegovina, ratifikovala je 2012. godine Konvenciju Savjeta Evrope o zaštiti od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja (tzv. Lanzarote konvencija) i time preuzela obaveze koje su njome propisane.

Ombudsman za djecu Republike Srpske, radeći na zaštiti djece od svih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, posebno naglašava važnost zaštite djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja te je nadležnim uputio niz preporuka i inicijativa među kojima i inicijativu za izmjene Krivičnog zakona i uspostavljanje registra pedofila, donošenje Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece, uvođenje programa prevencije nasilja u školske programe, uspostavljanje Centra za podršku djeci žrtvama nasilja.