ДЈЕЦА СУ РЕКЛА

Имам права и обавезу да идем у школу.

Марко, 10

Срећно је дијете које има породицу која га воли, савјетује и поджава.

Марина, 15 година

Имам право на живот и играње и то сви морају чути.

Јелена, 9 година

Права породица треба од малена да нас учи љубави и поштовању.

Јована, 16 година

Моја одговорност је да поштујем своје родитеље и да волим своје име и презиме.

Александар, 7 година

Имам право на заштиту и да ме нико не смије тући.

Милан,6 година

Имам право на пажњу.

Сњежана, 8 година

Окружни суд у Бањалуци дана 15.10.2015.године поништио је одлуку ЈУ Средњошколски центар „Никола Тесла" Котор Варош о изреченој васпитно-дисциплинској мјери - искључење ученика из  школе, из разлога што је оспорени акт донесен на основу погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, при чему су учињене и повреде правила поступка, а што је довело и до погрешне примјене материјалног права.  

У образложењу одлуке наводи се да није утврђена чињеница због чега је дошло до изостанка ученика са часова, те да нема доказа који би указивали да је прије доношења оспореног акта, школа провела поступак, ради утврђивања свих чињеница и околности које су од важности за доношење законитог и правилног рјешења, што између осталог  обавезује и на узимање изјаве од самог ученика у присуству његових родитеља.

Омбудсман за дјецу је Препоруком од 23.06.2014.године констатовао да је школа учинила пропуст у раду на штету права ученика, те наложио школи да поништи васпитно-дисциплинску мјеру-што школа није учинила. Својим пропустом школа је повриједила Закон о средњем образовању и васпитању, али и Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика, а тиме и право ученика да се о његовим правима, обавезама и одговорностима одлучује у складу са Законом и најбољим интересом дјетета, а што је суд својом одлуком коначно и потврдио.