DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Okružni sud u Banjaluci dana 15.10.2015.godine poništio je odluku JU Srednjoškolski centar „Nikola Tesla" Kotor Varoš o izrečenoj vaspitno-disciplinskoj mjeri - isključenje učenika iz  škole, iz razloga što je osporeni akt donesen na osnovu pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, pri čemu su učinjene i povrede pravila postupka, a što je dovelo i do pogrešne primjene materijalnog prava.  

U obrazloženju odluke navodi se da nije utvrđena činjenica zbog čega je došlo do izostanka učenika sa časova, te da nema dokaza koji bi ukazivali da je prije donošenja osporenog akta, škola provela postupak, radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti koje su od važnosti za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja, što između ostalog  obavezuje i na uzimanje izjave od samog učenika u prisustvu njegovih roditelja.

Ombudsman za djecu je Preporukom od 23.06.2014.godine konstatovao da je škola učinila propust u radu na štetu prava učenika, te naložiо školi da poništi vaspitno-disciplinsku mjeru-što škola nije učinila. Svojim propustom škola je povrijedila Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ali i Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika, a time i pravo učenika da se o njegovim pravima, obavezama i odgovornostima odlučuje u skladu sa Zakonom i najboljim interesom djeteta, a što je sud svojom odlukom konačno i potvrdio.