DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Povodom obilježavanja 20. novembra, Međunarodnog dana prava djeteta, mladi savjetnici ombudsmana za djecu iz Doboja, uz podršku  predstavnika Institucije, organizovali su u Osnovnoj školi „Dositej Obradović" radionicu o dječijim pravima.

Mladi savjetnici Jelena Kučinarević, Jovana Pavlović, Vanja Pašalić, Zoran Dujković i Nikola Miličević, prenijeli su svojim drugarima, učenicima šestih razreda ove škole, znanja o dječijim pravima definisanim odredbama UN Konvencije o pravima djeteta. Radionica je vođena interaktivno, što je djeci dalo mogućnost da komentarišu, iznose mišljenja i aktivno učestvuju u radu. Pokazali su veliku zainteresovanost, vrlo rado su prihvatili da sarađuju i da razgovaraju o svojim pravima, a svojim radovima su pokazali da poznaju temu. Priznali da su i nešto novo saznali i naučili.

Dobro raspoloženje i pozitivna atmosfera na radionici, još je jedan pokazatelj da je vršnjačka edukacija i interaktivan način rada djeci prihvatljiv, a poziv da im ponovo dođemo to samo potvrđuje.